Cywilne

Jak sporządzić ważny testament pisemny?

Mamy 3 rodzaje testamentów zwykłych: holograficzny (pisemny), alograficzny (urzędowy) oraz notarialny. W tym wpisie skupimy się na testamencie pisemnym. Decyzja o podziale majątku po naszej śmierci jest niezwykle istotna, dlatego skupimy się na tym, jak sporządzić własnoręcznie testament, który będzie ważny. Jakie warunki musi spełniać testament, aby był ważny? Przesłanki ważności testamentu są następujące:  Wady […]

Darowizna doliczona do spadku

Jedną z kwestii, które łączymy ze śmiercią jest spadek. Niejednokrotnie wiąże się to ze sporami pomiędzy jego najbliższymi. Przed sądem toczy się postępowanie o dział spadku, w toku którego ustalamy wysokość tzw. „schedy spadkowej”. Co ona oznacza? Czy darowizny mają znaczenie w kontekście jej ustalania? Co to jest scheda spadkowa? W Kodeksie cywilnym nie znajdziemy […]

Dziedziczenie – Osoba wskazana w testamencie nie żyje – kto dziedziczy?

Spadkodawca pozostawił po sobie testament, ale osoba powołana w nim do dziedziczenia zmarła wcześniej niż on. Kto wtedy dziedziczy? Osoba wskazana w testamencie nie żyje – co dalej? Jeśli testator w testamencie powołuje kilku spadkobierców i jeden z nich nie chce lub nie może dziedziczyć, to jego udział w pierwszej kolejności może być „zagospodarowany” poprzez […]

Zasiedzenie lasu państwowego 

21 czerwca 2023 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego (III CZP 94/22) podjął kluczową uchwałę w kwestii możliwości zasiedzenia nieruchomości leśnej stanowiącej Las Państwowy.  Rozbieżności w orzecznictwie Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, przekazał do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów Sądu Najwyższego zagadnienie prawne, ponieważ w dotychczasowym orzecznictwie istniały […]

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Od lat głośno jest o sporach kredytobiorców z bankami dotyczących stwierdzenia nieważności „kredytów frankowych”. W tego typu sprawach często znajduje zastosowanie tzw. zarzut zatrzymania. Stanowi on dla banków możliwość powstrzymania kredytobiorcy przed wykonaniem wyroku do czasu rozliczenia kapitału kredytu.  Co to prawo zatrzymania? Jeśli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej […]

Konkubinat a dziedziczenie

Konkubinat a dziedziczenie 

W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie liczby zawieranych małżeństw, a zwiększenie liczby rozwodów. Dosyć popularny stał się konkubinat, czyli nieformalny związek pozostających we wspólnym pożyciu dwojga osób.  Niestety, nasz ustawodawca na ten moment nie podjął się stworzenia regulacji prawnej właściwej dla tego typu związku. Ten problem daje o sobie znać zwłaszcza przy rozważaniach dotyczących kwestii […]

Wysłuchanie dziecka – zmiany w przepisach 

Od 15 lutego 2024 r. weszły w życie zmienione przepisy dotyczące wysłuchania dziecka w sprawach rodzinnych.  W uzasadnieniu ich projektu wskazano, że wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym nie jest czynnością procesową zmierzającą do uzyskania materiału dowodowego w sprawie, a do ustalenia stanowiska dziecka w sprawie, która go dotyczy. Zmiany te, stanowią rezultat realizacji unijnych dyrektyw […]

Kara za utrudnianie lub nierealizowanie kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem to podstawa w dążeniu do dbania o relację rodzic-dziecko. Stanowią zarówno prawo jak i obowiązek rodzica.  Rodzice po rozstaniu powinni współpracować, aby te kontakty przebiegały sprawnie w trosce o dobro wspólnego dziecka. Co możemy zrobić, jeśli rodzic utrudnia lub wręcz uniemożliwia realizację kontaktów z dzieckiem? Co robić, jeżeli drugi rodzic utrudnia lub […]

Intercyza a dziedziczenie

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez podpisanie intercyzy wpływa na dziedziczenie po zmarłym małżonku? Rozdzielność majątkowa Małżonkowie, którzy podpisali intercyzę ustanawiającą małżeńska wspólność majątkową mają majątki osobiste. W związku z tym, zarówno majątek uzyskany przed zawarciem związku, jak i uzyskany już w jego trakcie, nie trafia do majątku wspólnego, tylko pozostaje majątkiem osobistym małżonka.  Czy intercyza wpływa […]

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

O nazwisku noszonym przez małżonków, decydują oświadczenia złożone przed kierownikiem USC.  Art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje możliwość powrotu do nazwiska, które małżonkowie nosili przed zawarciem małżeństwa.  Oświadczenie o powrocie do nazwiska  Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie można złożyć wyłącznie przed kierownikiem USC lub konsulem, w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia […]