Cywilne

Kara za utrudnianie lub nierealizowanie kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem to podstawa w dążeniu do dbania o relację rodzic-dziecko. Stanowią zarówno prawo jak i obowiązek rodzica.  Rodzice po rozstaniu powinni współpracować, aby te kontakty przebiegały sprawnie w trosce o dobro wspólnego dziecka. Co możemy zrobić, jeśli rodzic utrudnia lub wręcz uniemożliwia realizację kontaktów z dzieckiem? Co robić, jeżeli drugi rodzic utrudnia lub […]

Intercyza a dziedziczenie

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez podpisanie intercyzy wpływa na dziedziczenie po zmarłym małżonku? Rozdzielność majątkowa Małżonkowie, którzy podpisali intercyzę ustanawiającą małżeńska wspólność majątkową mają majątki osobiste. W związku z tym, zarówno majątek uzyskany przed zawarciem związku, jak i uzyskany już w jego trakcie, nie trafia do majątku wspólnego, tylko pozostaje majątkiem osobistym małżonka.  Czy intercyza wpływa […]

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

O nazwisku noszonym przez małżonków, decydują oświadczenia złożone przed kierownikiem USC.  Art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje możliwość powrotu do nazwiska, które małżonkowie nosili przed zawarciem małżeństwa.  Oświadczenie o powrocie do nazwiska  Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie można złożyć wyłącznie przed kierownikiem USC lub konsulem, w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia […]

Badania OZSS

Badania OZSS dotyczą głównie spraw, w których brakuje porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej wykonywanej przez rodziców wychowujących wspólnie małoletnie dzieci.  Co to jest OZSS? OZSS, czyli Opiniodawcze Zespoły Specjalistów Sądowych, które działają w sądach okręgowych.  Sporządzają na zlecenie sądu lub prokuratora, opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań […]

Separacja faktyczna 

Separacja faktyczna to faktyczne ustanie wspólnego pożycia małżonków i zerwanie pomiędzy nimi więzi uczuciowych, fizycznych oraz gospodarczych. Nie wywołuje skutków przewidzianych dla separacji sądowej. Z reguły małżonkowie w separacji faktycznej mieszkają osobno, ale nie zmienia to tego, że nadal pozostają w związku małżeńskim, co ma prawne konsekwencje.  Czy separacja faktyczna ma znaczenie prawne? Małżonkowie zobowiązani […]

Separacja sądowa

Separacja została wprowadzona do obowiązującego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez ustawę z 21.05.1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 16.12.1999 r.  Celem separacji jest uregulowanie sytuacji osobistej i majątkowej małżonków, których pożycie uległo rozkładowi. Umożliwia to stworzenie małżonkom warunków do […]

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Sąd opiekuńczy może ingerować w sferę władzy rodzicielskiej, ponieważ nie zawsze jest ona wykonywana w sposób wymagany przez dobro i interes małoletniego.  Zawieszenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.  Poprzez przemijającą przeszkodę rozumie się taką […]

Kontrola trzeźwości w pracy – zmiany od 21 lutego 2023

21 lutego 2023 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Tego dnia zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r., która wprowadza m.in. możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników. Kiedy […]

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 95 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska powinna być wykonywana w taki sposób, jak wymaga tego dobro i interes małoletniego. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najsurowszym sposobem ingerencji sądu opiekuńczego w sferę sprawowania władzy rodzicielskiej i stosuje się go dopiero wtedy, gdy bezskuteczne okazały się inne łagodniejsze sposoby ingerencji albo gdy […]

Zmiany w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 roku

1 stycznia 2023 roku razem z ustawą z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii, wprowadzając istotne zmiany w prawie dla konsumentów.  Celem zmian jest przede wszystkim dostosowanie przepisów chroniących konsumentów do dynamicznie rozwijającego się świata cyfrowego. Coraz częściej robimy […]