Odszkodowania

Jesteś osobą poszkodowaną w wypadku?

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia, oraz renty za każdy możliwy wpadek lub zdarzenie powodujące szkodę, w której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę lub krzywdę ponosi ktoś inny, niż osoba poszkodowana. Kancelaria adwokacka oferuje kompleksowe podejście i reprezentuje Klienta na każdym etapie postępowania, również likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, oraz sądowego.

Kancelaria prowadzi sprawy, których przedmiotem są wypadki komunikacyjnezdarzenia medycznewypadki śmiertelnewypadki przy pracywypadki rolniczewypadki losowewypadki w kopalniprodukt niebezpiecznyzatrucia.

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu różnego rodzaju wypadków, w szczególności wypadków komunikacyjnych czy zdarzeń losowych, ale również wypadków rolniczych oraz wypadków przy pracy.
Kompleksowość naszej obsługi polega na dochodzeniu wszelkich roszczeń, zarówno o charakterze majątkowych – odszkodowania, w którym zawiera się również zwrot kosztów leczenia czy utraconego dochodu oraz zadośćuczynienia za krzywdę fizyczną i psychiczną powstałą w związku z wypadkiem.
 
Nie pomijamy również roszczeń rentowych, które należą się osobom najbardziej poszkodowanym.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie potwierdzone opiniami ogromnej grupy klientów.

Odszkodowanie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody

Odpowiedzialność ponoszona przez jeden podmiot za szkodę doznaną przez drugi podmiot stanowi podstawę do roszczenia o odszkodowanie.

Poufność - tajemnica adwokacka

Bardzo poważnie podchodzimy w Kancelarii do tajemnicy adwokackiej. Nasi Klienci mogą być pewni, że wszystkie przekazane informacje zostaną tajemnicą.

Kompleksowe wsparcie

Oferujemy przeprowadzenie przez proces uzyskania odszkodowania od początku, do końca.

Wiedza i doświadczenie

W sprawach odszkodowawczych możemy poszczycić się zdobytym przez naszych prawników wieloletnim doświadczeniem.

Wysokość odszkodowania i jego forma

Wysokość odszkodowania powinna być proporcjonalna do szkody, który poniósł pokrzywdzony, a samo odszkodowanie może zostać wniesione w różnej formie – w zależności od formy poniesionej szkody i woli samego poszkodowanego. Może przybrać formę pieniężną lub, jeśli do możliwe, tak zwaną formę przywrócenia do stanu poprzedniego.

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od poniesionej szkody, której doznał poszkodowany. Od woli poszkodowanego zależy, czy żąda on naprawienia szkody w naturze, poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, czy w pieniądzu.
Jesteśmy czynni całą dobę: