Zakres usług

Dlaczego my?

Dlaczego warto zaufać naszej kancelarii?

Jesteśmy firmą rodzinną. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie połączenie wiedzy teoretycznej i praktyki sądowej.

Ewelina Mikulska ukończyła studia doktoranckie w Instytucie nauk prawnych, Prawo cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe Uniwersytetu Śląskiego a następnie otworzyła przewód doktorski na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ewelina jest autorką publikacji z zakresu prawa medycznego, deontologii zawodów prawniczych i medycznych.

Łukasz Mikulski swoją praktykę zdobywa na salach sądowych występując w licznych procesach karnych oraz cywilnych.

Chcąc rozumieć sposób funkcjonowania dużych korporacji, oboje uzupełniliśmy wykształcenie prawnicze o studia z zakresu zarządzania, w tym MBA na poziomie Executive oraz Doctor of Business Administration (DBA).