Sprawy cywilne

Pomagamy każdej ze stron

Budować – nie niszczyć. Na pierwszym miejscu stawiamy porozumienie się stron konfliktu. Dlatego też w pierwszej kolejności staramy się załatwić sprawę polubownie.
 
Dopiero, gdy przekonamy się, że nie ma takiej możliwości, kierujemy ją do sądu.

Pomagamy każdej ze stron na każdym etapie postępowania. Sporządzamy wnioski wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych w przypadku osób, które nie są w stanie ich ponieść. Reprezentujemy klientów w sprawach o roszczenia wynikające z umów, ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, ochronę własności i posiadania, stwierdzenie zasiedzenia, najem oraz o eksmisję.
Sprawy cywilne to wszystkie sprawy, których przedmiot opiera się na przepisach kodeksu cywilnego – osoba, która zakłada sprawę cywilną opiera swoje żądania na istniejącym stosunku cywilnoprawnym.

Zależy nam na polubownym rozwiązaniu sprawy

Zawsze przed złożeniem pozwu wysyłamy przedsądowe wezwanie do zapłaty, które może zakończyć sprawę szybko, bez wchodzenia w spór sądowy.

Wiedza i doświadczenie

W sprawach cywilnych możemy poszczycić się zdobytym przez naszych prawników wieloletnim doświadczeniem.

Kompleksowe wsparcie

W sprawach cywilnych reprezentujemy Klientów w postępowaniu przedsądowym, sądowym w pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Poufność - tajemnica adwokacka

Bardzo poważnie podchodzimy w Kancelarii do tajemnicy adwokackiej. Nasi Klienci mogą być pewni, że wszystkie przekazane informacje zostaną tajemnicą.

Ograniczenie kosztów postępowania

Sprawa cywilna wiąże się z poniesieniem kosztów sądowych, dlatego zanim skierujemy sprawę do sądu warto przemyśleć, czy nas na to stać. W przypadku ograniczonych możliwości finansowych pomagamy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Jesteśmy czynni całą dobę: