Blog

Świadectwo pracy

W tym wpisie skupimy się na świadectwie pracy, czyli dokumencie istotnym na rynku pracy. Co to jest świadectwo pracy? Świadectwo pracy to sformalizowany dokument, w którym pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia pracownika przez dany okres. To świadectwo wiedzy, którego treść musi odpowiadać prawdzie. Kiedy pracodawca musi wystawić świadectwo pracy? Kodeks pracy przewiduje dwie sytuacje, w którym […]

Kara za utrudnianie lub nierealizowanie kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem to podstawa w dążeniu do dbania o relację rodzic-dziecko. Stanowią zarówno prawo jak i obowiązek rodzica.  Rodzice po rozstaniu powinni współpracować, aby te kontakty przebiegały sprawnie w trosce o dobro wspólnego dziecka. Co możemy zrobić, jeśli rodzic utrudnia lub wręcz uniemożliwia realizację kontaktów z dzieckiem? Co robić, jeżeli drugi rodzic utrudnia lub […]

Kredyt we frankach a rozwód

Wielka miłość, ślub, a potem kredyt na budowę wymarzonego domu. Brzmi to pięknie, ale co jeśli kredyt był we frankach, a uczucie wygasło, więc małżeństwo skończyło się rozwodem?  Kredyt frankowy miał być idealną, bezpieczną opcją, ale po czasie okazało się, że te zapewnienia są dalekie od prawdy. Nie bez powodu mówi się, że kredyt wiąże […]

Odpowiedzialność karna nieletnich

Wiek sprawcy stanowi jedną z przesłanek odpowiedzialności karnej. Oczywistym jest, że dokonywanie racjonalnej oceny swoich zachowań powiązane jest z dojrzałością. Jakie są wobec tego granice wiekowe odpowiedzialności karnej? Definicje  Zacznijmy od definicji, które nieco nam rozjaśnią. Nieletni to na gruncie prawa karnego osoba, która nie ukończyła 17 roku życia. Co do zasady taka osoba nie […]

Niegodność dziedziczenia

Uznając spadkobiercę ustawowego lub testamentowego za niegodnego dziedziczenia, możemy pozbawić go zdolności do dziedziczenia po otwarciu spadku.  Kto może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego mamy zamknięty katalog przyczyn uzasadniających uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia: Nie wliczamy tutaj przestępstwa przeciwko osobie najbliższej spadkodawcy. Musi być wymierzone w spadkodawcę. […]

Czy sprzedawca może odmówić zwrotu towaru?

Załóżmy, że kupujemy stół, ale po rozłożeniu go w domu okazuje się, że jest za duży. Zgłaszamy sprzedawcy chęć zwrotu towaru, ale on nam odmawia. Czy ma taką możliwość? Jaki jest minimalny termin na zwrot produktu? Prawo do zwrotu towaru Prawo do zwrotu towaru to inaczej prawo do odstąpienia od umowy. Wówczas sprzedawca zobowiązany jest […]

Intercyza a dziedziczenie

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez podpisanie intercyzy wpływa na dziedziczenie po zmarłym małżonku? Rozdzielność majątkowa Małżonkowie, którzy podpisali intercyzę ustanawiającą małżeńska wspólność majątkową mają majątki osobiste. W związku z tym, zarówno majątek uzyskany przed zawarciem związku, jak i uzyskany już w jego trakcie, nie trafia do majątku wspólnego, tylko pozostaje majątkiem osobistym małżonka.  Czy intercyza wpływa […]

Brak OC jako nowy typ przestępstwa 

Od 1 października istnieje nowy typ przestępstwa powiązany z polisą OC. Kara za brak OC Polisa OC powinna być aktualna, między poszczególnymi polisami musi występować ciągłość. Jeśli brak ważnej polisy zostanie wykryty podczas kontroli drogowej, kierowca straci dowód rejestracyjny pojazdu, a jego pojazd zostanie wycofany z ruchu. Będzie musiał wezwać lawetę. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może […]

Proces wpadkowy – przedmiotowe rozszerzenie zarzutów oskarżenia 

W myśl art. 398 Kodeksu postępowania karnego możliwe jest przedmiotowe rozszerzenie zarzutów oskarżenia, czyli dodanie innego, nowego czynu nieobjętego wniesionym aktem oskarżenia.  Wówczas na tej samej rozprawie dochodzi do rozpoznania nowego zarzutu. Kiedy możliwe jest przedmiotowe rozszerzenie aktu oskarżenia? Przedmiotowe rozszerzenie aktu oskarżenia jest możliwe, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki: Jeżeli okoliczności popełnienia nowego […]

Kara porządkowa za nieusprawiedliwione  niestawiennictwo świadka 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka (biegłego, tłumacza) w postępowaniu karnym może skutkować pewnymi konsekwencjami. Kary porządkowe  Kodeks postępowania karnego zawiera regulacje umożliwiające nałożenie kar porządkowych za nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka. Celem tych kar jest wymuszenie obowiązku procesowego.  Kara pieniężna Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo […]