Kontakty

ograniczony kontakt z dzieckiem

Co zrobić, gdy matka utrudnia kontakty z dzieckiem? Wniosek do Sądu Rejonowego w Lublińcu

Nie wykonywanie albo niewłaściwie wykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem rodzi nie tylko frustrację po stronie rodzica, który domaga się kontaktów ze swoim dzieckiem, ale również i odpowiedzialność osoby pod pieczą, której dziecko zostaje. Warto przytoczyć orzeczenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie […]