Rozwód

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

O nazwisku noszonym przez małżonków, decydują oświadczenia złożone przed kierownikiem USC.  Art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje możliwość powrotu do nazwiska, które małżonkowie nosili przed zawarciem małżeństwa.  Oświadczenie o powrocie do nazwiska  Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie można złożyć wyłącznie przed kierownikiem USC lub konsulem, w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia […]

Separacja faktyczna 

Separacja faktyczna to faktyczne ustanie wspólnego pożycia małżonków i zerwanie pomiędzy nimi więzi uczuciowych, fizycznych oraz gospodarczych. Nie wywołuje skutków przewidzianych dla separacji sądowej. Z reguły małżonkowie w separacji faktycznej mieszkają osobno, ale nie zmienia to tego, że nadal pozostają w związku małżeńskim, co ma prawne konsekwencje.  Czy separacja faktyczna ma znaczenie prawne? Małżonkowie zobowiązani […]

Separacja sądowa

Separacja została wprowadzona do obowiązującego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez ustawę z 21.05.1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 16.12.1999 r.  Celem separacji jest uregulowanie sytuacji osobistej i majątkowej małżonków, których pożycie uległo rozkładowi. Umożliwia to stworzenie małżonkom warunków do […]

rozwód

Rozwód na pierwszej rozprawie

Czasami ludzie chcą rozwieść się szybko. Rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy i dość często udaje się rozwieść w 15-30 minut. Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem musisz pamiętać o paru rzeczach. Zgoda pomiędzy stronami Aby, rozwieść się na pierwszej rozprawie musi być konsensus pomiędzy małżonkami. Strony postępowania wnoszą o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z zaniechaniem orzeczenia […]

opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna a 500+

Dość często rodzice decydują się na opiekę naprzemienną nad dzieckiem, czyli na sytuację w której dziecko przebywa np. dwa tygodnie u ojca i kolejne dwa tygodnie u matki. Problem pojawia się wówczas, gdy jedno z rodziców uważa, że wyłącznie jemu przysługuje prawo do pobierania 500+. Komu przysługuje 500+? Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 11.2.2016 […]

rozwod-nazwisko

Nazwisko po rozwodzie

Ostatnio spotkałem się z szokującym problem, otóż mąż po rozwodzie kazał swojej byłej żonie wrócić do swojego panieńskiego nazwiska i Pani zastanawiała się, czy musi wrócić. Otóż, nie musi, ale może 🙂 Zgodnie z art. 59 KRO W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie […]

znecanie sie

Znęcanie się nad najbliższymi – art. 207 § 1 kk

Katalog znęcania się jest otwarty, co oznacza, że każdorazowo sąd ocenia, czy opisany czyn jest znęceniam się – psychicznym lub fizycznym. Ponadto warto wskazać, że czyn nie musi być rozciągnięty w czasie a możliwe jest popełnienie przestępstwa znęcania się poprzez jednorazowe zachowanie sprawcy.

rozwod koszty

Rozwód kto ponosi koszty

O kosztach rozwodu oraz o możliwym zwolnieniu z nich, pisałem wcześniej na blogu, w tym artykule. Dzisiaj zastanowimy się, kto ponosi koszty rozwodu? Najprościej odpowiedzieć, że koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego ponosi strona przegrywająca. W sprawie rozwodowej możliwe są jednak trzy rozstrzygnięcia: rozwód wyłącznej winy jednej ze stron – wówczas koszty rozwodu ponosi […]