Autor: Kancelaria

Jak sporządzić ważny testament pisemny?

Mamy 3 rodzaje testamentów zwykłych: holograficzny (pisemny), alograficzny (urzędowy) oraz notarialny. W tym wpisie skupimy się na testamencie pisemnym. Decyzja o podziale majątku po naszej śmierci jest niezwykle istotna, dlatego skupimy się na tym, jak sporządzić własnoręcznie testament, który będzie ważny. Jakie warunki musi spełniać testament, aby był ważny? Przesłanki ważności testamentu są następujące:  Wady […]

Darowizna doliczona do spadku

Jedną z kwestii, które łączymy ze śmiercią jest spadek. Niejednokrotnie wiąże się to ze sporami pomiędzy jego najbliższymi. Przed sądem toczy się postępowanie o dział spadku, w toku którego ustalamy wysokość tzw. „schedy spadkowej”. Co ona oznacza? Czy darowizny mają znaczenie w kontekście jej ustalania? Co to jest scheda spadkowa? W Kodeksie cywilnym nie znajdziemy […]

Dziedziczenie – Osoba wskazana w testamencie nie żyje – kto dziedziczy?

Spadkodawca pozostawił po sobie testament, ale osoba powołana w nim do dziedziczenia zmarła wcześniej niż on. Kto wtedy dziedziczy? Osoba wskazana w testamencie nie żyje – co dalej? Jeśli testator w testamencie powołuje kilku spadkobierców i jeden z nich nie chce lub nie może dziedziczyć, to jego udział w pierwszej kolejności może być „zagospodarowany” poprzez […]

Prezent ślubny a podatek od darowizny

Ślub i wesele łączą się oczywiście nie tylko z zabawą, ale także z prezentami. Niestety, ta ostatnia kwestia może się łączyć się z Urzędem Skarbowym.  W Polsce, obowiązek podatkowy związany z otrzymaniem darowizny, w tym również prezentów ślubnych, regulowany jest przez ustawę o podatku od spadków i darowizn.  Czy jest darowizna? Darowizna to umowa, na […]

Zasiedzenie lasu państwowego 

21 czerwca 2023 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego (III CZP 94/22) podjął kluczową uchwałę w kwestii możliwości zasiedzenia nieruchomości leśnej stanowiącej Las Państwowy.  Rozbieżności w orzecznictwie Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, przekazał do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów Sądu Najwyższego zagadnienie prawne, ponieważ w dotychczasowym orzecznictwie istniały […]

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Od lat głośno jest o sporach kredytobiorców z bankami dotyczących stwierdzenia nieważności „kredytów frankowych”. W tego typu sprawach często znajduje zastosowanie tzw. zarzut zatrzymania. Stanowi on dla banków możliwość powstrzymania kredytobiorcy przed wykonaniem wyroku do czasu rozliczenia kapitału kredytu.  Co to prawo zatrzymania? Jeśli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej […]

Konkubinat a dziedziczenie

Konkubinat a dziedziczenie 

W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie liczby zawieranych małżeństw, a zwiększenie liczby rozwodów. Dosyć popularny stał się konkubinat, czyli nieformalny związek pozostających we wspólnym pożyciu dwojga osób.  Niestety, nasz ustawodawca na ten moment nie podjął się stworzenia regulacji prawnej właściwej dla tego typu związku. Ten problem daje o sobie znać zwłaszcza przy rozważaniach dotyczących kwestii […]

Wysłuchanie dziecka – zmiany w przepisach 

Od 15 lutego 2024 r. weszły w życie zmienione przepisy dotyczące wysłuchania dziecka w sprawach rodzinnych.  W uzasadnieniu ich projektu wskazano, że wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym nie jest czynnością procesową zmierzającą do uzyskania materiału dowodowego w sprawie, a do ustalenia stanowiska dziecka w sprawie, która go dotyczy. Zmiany te, stanowią rezultat realizacji unijnych dyrektyw […]

Dziecko poczęte, ale nienarodzone jako spadkobierca

Czy dziecko poczęte, ale nienarodzone może dziedziczyć? Czy takie dziecko dziedziczy długi? Dziecko poczęte, ale nienarodzone w polskim prawie  Polski ustawodawca dopuszcza możliwość dziedziczenia przez dziecko dziecko znajdujące się jeszcze w łonie matki.  Dziedziczenie pod pewnym warunkiem Należy mieć na uwadze, że kodeks cywilny wprowadza pewne ograniczenie w kwestii dziedziczenia przez dziecko poczęte, ale jeszcze […]

Dziedziczenie ustawowe – kto już nie będzie dziedziczył?

Z dniem 15 listopada 2023 roku weszło w życie kilka przepisów, wprowadzających pewne zmiany w prawie spadkowym. Wspomniane zmiany objęły swoim zasięgiem również kwestię dziedziczenia. ustawowego. Trzecia grupa spadkowa przed nowelizacją W polskim dziedziczeniu ustawowym mówimy o grupach spadkowych. Wyznaczają kolejność dziedziczenia. Przed nowelizacją trzecia grupa spakowała obejmowała dziadków spadkodawcy oraz ich zstępnych. Ustawodawca posługując […]