Bez kategorii

Ułatwione zasiedzenie nieruchomości rolnej

Do niedawna zasiedzenie nieruchomości rolnej było obwarowane pewnymi dodatkowymi wymogami, które należało spełnić, aby nabyć jej własność. Nowa regulacja tej kwestii jest zdecydowanie mniej rygorystyczna. Zmienione przesłanki zasiedzenia nieruchomości rolnej  Od 5 października 2023 r. nieruchomość rolną może zasiedzieć osoba fizyczna, albowiem tego dnia weszły w życie zmiany uchylające dotychczasowe ograniczenia istniejące w tym przedmiocie. […]

Zmiana imienia lub nazwiska

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska zawiera regulacje dotyczące procedury zmiany imienia lub nazwiska. Kiedy można zmienić imię lub nazwisko? Ustawa wskazuje, że zmiany imienia lub nazwiska można dokonać tylko z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: Cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, może dokonać zmiany […]