Alimenty

Przestępstwo niealimentacji 

Niestety, niewypełnianie obowiązku płacenia alimentów nie stanowi rzadkiego zjawiska w Polsce.  W związku z powyższym Kodeks karny w art. 209 wprowadza przestępstwo niealimentacji. Przepis ten, ma na celu zabezpieczenie materialnych podstaw egzystencji dla osób najbliższych sprawcy, a także osób, których prawa w tym zakresie wynikają z orzeczenia sądowego lub ustawy. Kiedy uchylanie się od obowiązku […]

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 

Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego niealimentacja stanowi przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.  Za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego można zastosować również sankcję w postaci zatrzymania prawa jazdy.  Regulacja prawna Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów reguluje kwestie dotyczące zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu. Przesłanki […]

Alimenty na żonę – kiedy przysługują i ile wynoszą?

Czasami “na zawsze” trwa krócej, niż mogłoby nam się wydawać. Niekiedy okazuje się, że nasza miłość z dzieciństwa lub od pierwszego wejrzenia po założeniu obrączki ślubnej nie jest taka sama, jak na początku.  Często w relacjach międzyludzkich dochodzi do pewnych kontrowersji, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, co niesie za sobą wielokierunkowe skutki. Kłótnie małżeńskie […]

opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna a 500+

Dość często rodzice decydują się na opiekę naprzemienną nad dzieckiem, czyli na sytuację w której dziecko przebywa np. dwa tygodnie u ojca i kolejne dwa tygodnie u matki. Problem pojawia się wówczas, gdy jedno z rodziców uważa, że wyłącznie jemu przysługuje prawo do pobierania 500+. Komu przysługuje 500+? Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 11.2.2016 […]

nieplacone alimenty

Postępowanie karne za niepłacenie alimentów – art. 209 kk

Często po rozwodzie ojciec dzieci przestaje płacić alimenty na dzieci. Czasami płaci nieregularnie twierdząc, że przecież płaci. Innym razem płaci alimenty w niepełnej wysokości. Do trzech razy sztuka Kiedy zobowiązany do alimentacji uchyli się od zapłaty alimentów 3 razy wypełnia znamiona czynu zabronionego, czyli popełnia przestępstwo. UWAGA! Nie muszą to być trzy miesiące z rzędu. Może […]