Przyjęło się, że rozwody bez orzeczenia winy są szybkie, a te z orzeczeniem wyłącznej winy dłuższe i trudne. Tylko po części jest to prawda. W mojej opinii jeżeli istnieją podstawy do orzeczenia winy, warto żądać jej ustalenia.

Co istotne w myśl art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Innymi słowy, jeżeli zarówno mąż, jak i żona nie będą chcieli ustalenia winy, sąd pomimo tego, że oczywistym jest, iż winę ponosi np. zdradzający mąż – nie może ustalić winy.

Ustalenie wyłącznej winy, to nie tylko kwestia satysfakcji, ale również i doniosłe skutki prawne.

Alimenty

Zgodnie z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Innymi słowy, jest możliwość otrzymania alimentów od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia o ile rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie się sytuacji materialnego małżonka niewinnego.

Kiedy można żądać alimentów?

Alimenty mogą być dochodzone zarówno w pozwie rozwodowym, jak i po rozwodzie.

Treść art. 60 § 3 zdanie drugie KRO a contrario wskazuje, że gdy zobowiązanym do dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu jest małżonek, który został uznany za winnego rozkładu pożycia to obowiązek ten nie jest ograniczony wskazanym w tym przepisie 5-letnim terminem. Brak jest zatem podstaw do zrównywania sytuacji prawnej małżonków, których wspólnie uznano za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego z sytuacją prawną małżonków, których wina nie była ustalana. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2013 r., III AUa 1571/12).

Wysokość alimentów.

Wysokość alimentów ustalana jest w oparciu o normę art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Co istotne, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. A zatem, w uzasadnionych wypadkach, można żądać np. podwyższenia zasądzonych uprzednio alimentów.

Przykład:

Tomek i Kasia byli małżeństwem. Tomek zdradzał Kasię, dlatego żona wniosła pozew o rozwód z żądaniem orzeczenia wyłącznej winy za rozkład pożycia małżeńskiego po stronie Tomka. Jednocześnie Kasia żądała ustalenia świadczenia alimentacyjnego po 500 zł miesięcznie na swoją rzecz. Sąd wydał wyrok zgodnie z żądaniem Kasi. Po 3 latach Kasia straciła pracę a Tomek awansował. Dlatego Kasia wniosła pozew do sądu o zwiększenie alimentów.

 

26.10.2019 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem oraz inne).