Czy dziecko poczęte, ale nienarodzone może dziedziczyć? Czy takie dziecko dziedziczy długi?

Dziecko poczęte, ale nienarodzone w polskim prawie 

Polski ustawodawca dopuszcza możliwość dziedziczenia przez dziecko dziecko znajdujące się jeszcze w łonie matki. 

Dziedziczenie pod pewnym warunkiem

Należy mieć na uwadze, że kodeks cywilny wprowadza pewne ograniczenie w kwestii dziedziczenia przez dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone. 

Dziecko, które w chwili otwarcia spadku jest już poczęte, może być spadkobiercą, pod warunkiem, że urodzi się żywe. Nieważne, czy dziecko zmarło po porodzie. Ważne jest, aby urodziło się żywe. 

Mamy do czynienia z pewną fikcją prawną. Dziecko staje się spadkobiercą z momentem narodzin, tak jakby żyło w chwili śmierci spadkodawcy. 

Czy metoda poczęcia dziecka ma znaczenie?

Metoda poczęcia dziecko, czyli naturalna lub przy zastosowaniu procedury in vitro, nie ma znaczenia dla możliwości dziedziczenia przez dziecko. 

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe 

Dziecko poczęte, ale nienarodzone może dziedziczyć zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak i na podstawie dziedziczenia testamentowego, bowiem ma pełnię praw przysługujących spadkobiercy. 

W związku z powyższym dziecko może zostać uwzględnione w testamencie jako spadkobierca.

Przykład nr 1

Zenon umiera 1 grudnia 2023 roku, a 1 lutego 2024 r. rodzi się jego córka Anna. Anna będzie dziedziczyć po ojcu zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego, jeśli ojciec nie pozostawił po sobie testamentu, ponieważ w chwili śmierci ojca była już w łonie matki. Jeżeli Zenon sporządził ważny testament, mógł powołać w nim do dziedziczenia Annę.

Przykład nr 2

Katarzyna ma dorosła córkę Barbarę. Katarzyna umiera 1 grudnia 2023 roku, a Barbara ze względu na trudności w relacji z matką odrzuca spadek. 1 stycznia na świat przychodzi na świat córka Barbary – Kalina. Jako iż do poczęcia Kaliny doszło jeszcze przed śmiercią Katarzyny, wnuczka może dziedziczyć po babci.

Kurator dla dziecka poczętego, ale nienarodzonego

Dla zabezpieczenia praw dziecka poczętego, a nienarodzonego, może sąd może ustanowić kuratora. Zadaniem kuratora jest czuwanie nad prawami dziecka dotyczącymi spadku. Kurator podejmuje działania, które mają na celu zabezpieczenie spadku przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami np. przed bezprawnym rozporządzeniem spadkiem.

Kurator dba również o prawa dziecka w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Jego zadaniem jest m.in. podejmowanie działań mających na celu wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia przez sąd dopiero po narodzinach ewentualnego spadkobiercy.

Dziecko nienarodzone a długi spadkowe

Jak już wiemy, dziecko poczęte, ale nienarodzone może Czy dziecko poczęte, ale nienarodzone dziedziczy również długi spadkowe? 

Zgodnie z kodeksem cywilnym, w razie braku złożenia oświadczenia przez spadkobiercę o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

Wskazany termin w omawianym przypadku rozpoczyna swój bieg od dnia urodzenia dziecka. 

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że odpowiedzialność dziecka za długi spadkowe ogranicza się do do wartości otrzymanego spadku. Wobec tego, dziecko nie ma obowiązku pokrywania zobowiązań finansowych zmarłego ze swojego majątku. W ten sposób sytuacja prawna dziecka jest bezpieczna w odniesieniu do ewentualnych długów, które ciążyły na spadkodawcy.

“Jeśli masz pytania dotyczące omówionego tematu lub potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej, nie wahaj się z nami skontaktować. Kancelaria Adwokacka Mikulski oferuje kompleksową pomoc prawną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc. Zadzwoń pod numer +48 882 843 157 lub napisz na adres kancelaria@adwokatmikulski.pl. Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać!”