Tags

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale również pasywa, czyli pewne niespłacone zobowiązania, które obniżają wartość spadku. Pasywa  Pasywa obciążające spadek możemy podzielić na 2 grupy: Odpowiedzialność przed i po przyjęciu spadku  Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Jest to odpowiedzialność osobista, ograniczona do przedmiotów wchodzących w […]

Wydziedziczenie

Na czym polega wydziedziczenie? Wydziedziczenie jest rozrządzeniem testamentowym. Na mocy tego rozrządzenia spadkodawca pozbawia wskazaną przez siebie osobę (małżonka, rodziców, zstępnych) prawa do zachowku. Forma  Może nastąpić w testamencie sporządzonym w dowolnej formie. Testament negatywny (spadkodawca wyłącza jednego lub kilku swoich spadkobierców ustawowych od dziedziczenia, nie powołując do spadku żadnego innego spadkobiercy) nie jest podstawą […]