Tags

Niegodność dziedziczenia – nowe przesłanki 

Na blogu pojawił się już wpis dotyczący niegodności dziedziczenia, ale w związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego od 15 listopada doszło do pewnej zmiany w treści art. 928 KC. Nowe przesłanki niegodności dziedziczenia  Dotychczas zgodnie z art. 928 KC przesłanki uznania za niegodnego dziedziczenia były następujące: dopuszczenie się ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, nakłanianie do sporządzenia lub […]

Przyjęcie i odrzucenie spadku –  zmiany po nowelizacji Kodeksu cywilnego

Wpis poświęcony tematyce przyjęcia i odrzucenia spadku widnieje na blogu od dłuższego czasu, jednakże nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła pewne zmiany w tej materii. Zachowanie terminu do przyjęcie lub odrzucenie spadku  Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku pozostał bez zmian, więc nadal wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się […]

Wydziedziczone dziecko – co z zachowkiem dla wnuka?

Załóżmy, że mamy sytuację, w której ojciec wydziedzicza swojego dorosłego syna, ponieważ nie ten odmówił mu pomocy w chorobie i od dawna nie utrzymywał z nim kontaktu, ale pomija przy tym jego syna, czyli swojego wnuka. Nie wydziedzicza go. Sporządza testament, ale nie uwzględnia w nim wspomnianego wnuka.  Czy wnuk ma w prawo do zachowku […]

Niegodność dziedziczenia

Uznając spadkobiercę ustawowego lub testamentowego za niegodnego dziedziczenia, możemy pozbawić go zdolności do dziedziczenia po otwarciu spadku.  Kto może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego mamy zamknięty katalog przyczyn uzasadniających uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia: Nie wliczamy tutaj przestępstwa przeciwko osobie najbliższej spadkodawcy. Musi być wymierzone w spadkodawcę. […]

Intercyza a dziedziczenie

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez podpisanie intercyzy wpływa na dziedziczenie po zmarłym małżonku? Rozdzielność majątkowa Małżonkowie, którzy podpisali intercyzę ustanawiającą małżeńska wspólność majątkową mają majątki osobiste. W związku z tym, zarówno majątek uzyskany przed zawarciem związku, jak i uzyskany już w jego trakcie, nie trafia do majątku wspólnego, tylko pozostaje majątkiem osobistym małżonka.  Czy intercyza wpływa […]

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale również pasywa, czyli pewne niespłacone zobowiązania, które obniżają wartość spadku. Pasywa  Pasywa obciążające spadek możemy podzielić na 2 grupy: Odpowiedzialność przed i po przyjęciu spadku  Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Jest to odpowiedzialność osobista, ograniczona do przedmiotów wchodzących w […]

Wydziedziczenie

Na czym polega wydziedziczenie? Wydziedziczenie jest rozrządzeniem testamentowym. Na mocy tego rozrządzenia spadkodawca pozbawia wskazaną przez siebie osobę (małżonka, rodziców, zstępnych) prawa do zachowku. Forma  Może nastąpić w testamencie sporządzonym w dowolnej formie. Testament negatywny (spadkodawca wyłącza jednego lub kilku swoich spadkobierców ustawowych od dziedziczenia, nie powołując do spadku żadnego innego spadkobiercy) nie jest podstawą […]