Wpis poświęcony tematyce przyjęcia i odrzucenia spadku widnieje na blogu od dłuższego czasu, jednakże nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła pewne zmiany w tej materii.

Zachowanie terminu do przyjęcie lub odrzucenie spadku 

Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku pozostał bez zmian, więc nadal wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Natomiast od 15 listopada 2023 roku do zachowania wspomnianego terminu wystarczy złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, jeśli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zezwolenia sądu, bieg terminu do złożenia oświadczenia ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego w tym przedmiocie. 

Co prawda, pojawił się także nowy przepis w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który wyłącza konieczność pozyskania zgody sądu na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu w przypadku, gdy czynność ta polega na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka, a dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez któregokolwiek z rodziców, którym przysługuje pełna władza rodzicielska. 

Jednakowoż, zawieszenie biegu terminu na przyjęcie lub odrzucenie spadku może okazać się ułatwieniem np. w sytuacji braku porozumienia rodziców w kwestii przyjęcia (lub odrzucenia) spadku lub jeżeli inny zstępny rodziców tego dziecka przyjmuje spadek, albowiem tutaj wymagana byłaby zgoda sądu.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia 

W oparciu o Kodeks cywilny, jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosujemy przepisy o wadach oświadczenia woli. 

W myśl tych przepisów uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia; a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. 

Dodany przepis stanowi, iż do zachowania terminów, o których mowa powyżej w zakresie błędu i groźby, wystarcza złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia.

Jeśli masz pytania dotyczące omówionego tematu lub potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej, nie wahaj się z nami skontaktować. Kancelaria Adwokacka Mikulski oferuje kompleksową pomoc prawną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc. Zadzwoń pod numer +48 882 843 157 lub napisz na adres kancelaria@adwokatmikulski.pl. Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać