Tags

Niegodność dziedziczenia – nowe przesłanki 

Na blogu pojawił się już wpis dotyczący niegodności dziedziczenia, ale w związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego od 15 listopada doszło do pewnej zmiany w treści art. 928 KC. Nowe przesłanki niegodności dziedziczenia  Dotychczas zgodnie z art. 928 KC przesłanki uznania za niegodnego dziedziczenia były następujące: dopuszczenie się ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, nakłanianie do sporządzenia lub […]

Przyjęcie i odrzucenie spadku –  zmiany po nowelizacji Kodeksu cywilnego

Wpis poświęcony tematyce przyjęcia i odrzucenia spadku widnieje na blogu od dłuższego czasu, jednakże nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła pewne zmiany w tej materii. Zachowanie terminu do przyjęcie lub odrzucenie spadku  Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku pozostał bez zmian, więc nadal wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się […]

Zachowek

W polskim ustroju prawnym mamy zasadę swobody testowania, która stwarza ryzyko naruszenia interesów osób najbliższych spadkodawcy, gdy nie zostaną powołane do dziedziczenia w testamencie. Instytucja zachowku pozwala na ochronę interesów takich osób. W ten sposób uzyskują roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej skierowane przede wszystkim do powołanego spadkobiercy. Roszczenie jest dochodzone w odrębnym procesie, a więc […]