Kancelaria

Zwolnienie z opłaty skarbowej

W momencie, gdy udajemy się do różnych instytucji państwowych, musimy liczyć się koniecznością uiszczenia opłaty w zamian za dokonanie pewnych czynności urzędowych.  Opłata skarbowa to swego rodzaju ekwiwalent za zrealizowaną przez państwo usługę.  Co podlega opłacie skarbowej? Art. 1. 1. ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Opłacie skarbowej podlega: 1) w sprawach […]

Jak złożyć wniosek o pożyczkę 5.000 zł w PUP Lubliniec

Aktualnie można złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Pisząc krótko mikroprzedsiębiorca, który zatrudnia do 9 pracowników może złożyć wniosek […]

prawnik pro bono

Pomoc prawna pro publico bono

W wyjątkowych sytuacjach Kancelaria świadczy pomoc pro publico bono. Taka pomoc jest zawsze odruchem serca z poszanowaniem zasad etyki i godności zawodu adwokata. Satysfakcją nie są wówczas pieniądze a uśmiech i dobre słowo. Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci – Paulo Coelho – Piąta góra Ku mojemu zdziwieniu otrzymałem ostatnio […]