Aktualnie można złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pisząc krótko mikroprzedsiębiorca, który zatrudnia do 9 pracowników może złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o udzielenie pożyczki w wysokości 5.000 zł, która może zostać umorzona, po trzech miesiącach.