Spadki

Zachowek

W polskim ustroju prawnym mamy zasadę swobody testowania, która stwarza ryzyko naruszenia interesów osób najbliższych spadkodawcy, gdy nie zostaną powołane do dziedziczenia w testamencie. Instytucja zachowku pozwala na ochronę interesów takich osób. W ten sposób uzyskują roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej skierowane przede wszystkim do powołanego spadkobiercy. Roszczenie jest dochodzone w odrębnym procesie, a więc […]

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale również pasywa, czyli pewne niespłacone zobowiązania, które obniżają wartość spadku. Pasywa  Pasywa obciążające spadek możemy podzielić na 2 grupy: Odpowiedzialność przed i po przyjęciu spadku  Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Jest to odpowiedzialność osobista, ograniczona do przedmiotów wchodzących w […]

Wydziedziczenie

Na czym polega wydziedziczenie? Wydziedziczenie jest rozrządzeniem testamentowym. Na mocy tego rozrządzenia spadkodawca pozbawia wskazaną przez siebie osobę (małżonka, rodziców, zstępnych) prawa do zachowku. Forma  Może nastąpić w testamencie sporządzonym w dowolnej formie. Testament negatywny (spadkodawca wyłącza jednego lub kilku swoich spadkobierców ustawowych od dziedziczenia, nie powołując do spadku żadnego innego spadkobiercy) nie jest podstawą […]

koszty pogrzebu

Spadek: koszty pogrzebu

Po śmierci spadkodawcy zwykle jeden ze spadkobierców organizuje pogrzeb oraz stypę, płaci za pomnik i ponosi inne koszty związane z pochówkiem. Wszystkie te rzeczy wchodzą w skład tzw. długów spadkowych, które mogą być rozliczone pomiędzy spadkobiercami. Stosownie do art. 922 § 3 KC. do długów spadkowych należą koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim […]

odrzucenie spadku

Termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku

Zmierzenie się z problemem spadkobrania wymaga od adwokata pewnej wrażliwości. Często zdarza się, że spadkobiercy są zagubieni, mają chaos informacyjny w głowie i nie bardzo wiedzą, co zrobić? Spadkobierca ma trzy możliwości:  może spadek przyjąć wprost (czyli wszystko); może spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza (czyli ograniczając swoją odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości czynnej spadku); może spadek […]