Na blogu pojawił się już wpis dotyczący niegodności dziedziczenia, ale w związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego od 15 listopada doszło do pewnej zmiany w treści art. 928 KC.

Nowe przesłanki niegodności dziedziczenia 

Dotychczas zgodnie z art. 928 KC przesłanki uznania za niegodnego dziedziczenia były następujące: dopuszczenie się ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, nakłanianie do sporządzenia lub odwołania testamentu oraz ukrycia, zniszczenia czy podrobienia testamentu.

Od 15 listopada istnieją 2 nowe przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia:

  1. uporczywe niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową wobec spadkodawcy; 
  2. uporczywe uchylanie się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Uporczywe uchylanie się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, dotyczy w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka. 

Kiedy muszą zaistnieć zdarzenia będące podstawą do uznania za niegodnego, aby zastosować nowe przesłanki?

Nowe przepisy mają zastosowanie do zdarzeń, będących podstawą uznania za niegodnego dziedziczenia, zaistniałych po 15 listopada 2023 roku.

Skutki uznania za niegodnego dziedziczenia

Osobę uznaną za niegodną dziedziczenia traktuje się, tak jakby „nie dożyła” otwarcia spadku, czyli nie dziedziczy po spadkodawcy. Nie ma również prawa do zachowku.

Skutki te, nie rozciągają się na dzieci takiej osoby.

Jeśli masz pytania dotyczące omówionego tematu lub potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej, nie wahaj się z nami skontaktować. Kancelaria Adwokacka Mikulski oferuje kompleksową pomoc prawną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc. Zadzwoń pod numer +48 882 843 157 lub napisz na adres kancelaria@adwokatmikulski.pl. Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać

Jeśli masz pytania dotyczące omówionego tematu lub potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej, nie wahaj się z nami skontaktować. Kancelaria Adwokacka Mikulski oferuje kompleksową pomoc prawną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc. Zadzwoń pod numer +48 882 843 157 lub napisz na adres kancelaria@adwokatmikulski.pl. Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać