Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez podpisanie intercyzy wpływa na dziedziczenie po zmarłym małżonku?

Rozdzielność majątkowa

Małżonkowie, którzy podpisali intercyzę ustanawiającą małżeńska wspólność majątkową mają majątki osobiste. W związku z tym, zarówno majątek uzyskany przed zawarciem związku, jak i uzyskany już w jego trakcie, nie trafia do majątku wspólnego, tylko pozostaje majątkiem osobistym małżonka. 

Czy intercyza wpływa na dziedziczenie?

Ustanowienie rozdzielność majątkowej w postaci umowy intercyzy nie ma żadnego wpływu na prawo do dziedziczenia.

Nie stanowi żadnego ograniczenia dla prawa do dziedziczenia męża czy żony.

W pierwszej kolejności brany jest pod uwagę testament sporządzony przez spadkodawcę. 

Dziedziczenie ustawowe

Jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu lub powołany do dziedziczenia nie chciał, albo nie mógł dziedziczyć, dochodzi do dziedziczenia ustawowego – zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

Wówczas w pierwszej kolejności do dziedziczenia powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek – w częściach równych, ale część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku.

W sytuacji gdy zmarły małżonek nie pozostawił dzieci powołanych do spadku, do dziedziczenia powoływany jest pozostały przy życiu małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Rodzicom przypada udział w wysokości 1/4 spadku.