Tags

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Od lat głośno jest o sporach kredytobiorców z bankami dotyczących stwierdzenia nieważności „kredytów frankowych”. W tego typu sprawach często znajduje zastosowanie tzw. zarzut zatrzymania. Stanowi on dla banków możliwość powstrzymania kredytobiorcy przed wykonaniem wyroku do czasu rozliczenia kapitału kredytu.  Co to prawo zatrzymania? Jeśli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej […]

Konkubinat a dziedziczenie 

W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie liczby zawieranych małżeństw, a zwiększenie liczby rozwodów. Dosyć popularny stał się konkubinat, czyli nieformalny związek pozostających we wspólnym pożyciu dwojga osób.  Niestety, nasz ustawodawca na ten moment nie podjął się stworzenia regulacji prawnej właściwej dla tego typu związku. Ten problem daje o sobie znać zwłaszcza przy rozważaniach dotyczących kwestii […]

Kara za utrudnianie lub nierealizowanie kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem to podstawa w dążeniu do dbania o relację rodzic-dziecko. Stanowią zarówno prawo jak i obowiązek rodzica.  Rodzice po rozstaniu powinni współpracować, aby te kontakty przebiegały sprawnie w trosce o dobro wspólnego dziecka. Co możemy zrobić, jeśli rodzic utrudnia lub wręcz uniemożliwia realizację kontaktów z dzieckiem? Co robić, jeżeli drugi rodzic utrudnia lub […]

Niegodność dziedziczenia

Uznając spadkobiercę ustawowego lub testamentowego za niegodnego dziedziczenia, możemy pozbawić go zdolności do dziedziczenia po otwarciu spadku.  Kto może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego mamy zamknięty katalog przyczyn uzasadniających uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia: Nie wliczamy tutaj przestępstwa przeciwko osobie najbliższej spadkodawcy. Musi być wymierzone w spadkodawcę. […]

Intercyza a dziedziczenie

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez podpisanie intercyzy wpływa na dziedziczenie po zmarłym małżonku? Rozdzielność majątkowa Małżonkowie, którzy podpisali intercyzę ustanawiającą małżeńska wspólność majątkową mają majątki osobiste. W związku z tym, zarówno majątek uzyskany przed zawarciem związku, jak i uzyskany już w jego trakcie, nie trafia do majątku wspólnego, tylko pozostaje majątkiem osobistym małżonka.  Czy intercyza wpływa […]

Zachowek

W polskim ustroju prawnym mamy zasadę swobody testowania, która stwarza ryzyko naruszenia interesów osób najbliższych spadkodawcy, gdy nie zostaną powołane do dziedziczenia w testamencie. Instytucja zachowku pozwala na ochronę interesów takich osób. W ten sposób uzyskują roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej skierowane przede wszystkim do powołanego spadkobiercy. Roszczenie jest dochodzone w odrębnym procesie, a więc […]

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

O nazwisku noszonym przez małżonków, decydują oświadczenia złożone przed kierownikiem USC.  Art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje możliwość powrotu do nazwiska, które małżonkowie nosili przed zawarciem małżeństwa.  Oświadczenie o powrocie do nazwiska  Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie można złożyć wyłącznie przed kierownikiem USC lub konsulem, w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia […]

Badania OZSS

Badania OZSS dotyczą głównie spraw, w których brakuje porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej wykonywanej przez rodziców wychowujących wspólnie małoletnie dzieci.  Co to jest OZSS? OZSS, czyli Opiniodawcze Zespoły Specjalistów Sądowych, które działają w sądach okręgowych.  Sporządzają na zlecenie sądu lub prokuratora, opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań […]

Separacja sądowa

Separacja została wprowadzona do obowiązującego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez ustawę z 21.05.1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 16.12.1999 r.  Celem separacji jest uregulowanie sytuacji osobistej i majątkowej małżonków, których pożycie uległo rozkładowi. Umożliwia to stworzenie małżonkom warunków do […]

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 95 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska powinna być wykonywana w taki sposób, jak wymaga tego dobro i interes małoletniego. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najsurowszym sposobem ingerencji sądu opiekuńczego w sferę sprawowania władzy rodzicielskiej i stosuje się go dopiero wtedy, gdy bezskuteczne okazały się inne łagodniejsze sposoby ingerencji albo gdy […]