Ostatnio spotkałem się z szokującym problem, otóż mąż po rozwodzie kazał swojej byłej żonie wrócić do swojego panieńskiego nazwiska i Pani zastanawiała się, czy musi wrócić. Otóż, nie musi, ale może 🙂

Zgodnie z art. 59 KRO

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Uprawnienie to przysługuje każdemu małżonkowi, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko. Ma ono charakter ściśle osobisty. Sąd ani żaden organ nie może zmusić rozwiedzionego małżonka, by przysługujące mu uprawnienie zrealizował. Wina w spowodowaniu rozkładu pożycia, który doprowadził do orzeczenia rozwodu, lub rażąco naganny sposób prowadzenia się byłego małżonka pozostają bez wpływu, ponieważ oświadczenie o powrocie do nazwiska, noszonego przed zawarciem małżeństwa, uzależnione zostało wyłącznie od woli osoby, która zawierając małżeństwo, zmieniła swoje dotychczasowe nazwisko zgodnie z postanowieniami art. 25 KRO (Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Art. 59 KRO red. Pietrzykowski 2020, wyd. 6/J. Gajda).

Oświadczenie to musi być złożone osobiście (zob. wyr. SN z 21.3.1996 r., III ARN 78/95, OSN 1996, Nr 19, poz. 284). Z upływem wspomnianych 3 miesięcy wygasa uprawnienie do złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa, które uległo rozwiązaniu przez rozwód. 

19.01.2020 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem oraz inne).