Czasami ludzie chcą rozwieść się szybko. Rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy i dość często udaje się rozwieść w 15-30 minut. Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem musisz pamiętać o paru rzeczach.

Zgoda pomiędzy stronami

Aby, rozwieść się na pierwszej rozprawie musi być konsensus pomiędzy małżonkami. Strony postępowania wnoszą o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z zaniechaniem orzeczenia o winie, ograniczając maksymalnie postępowanie dowodowe.

Wnioski dowodowe

Jeżeli chcemy rozwieść się szybko, na pierwszej rozprawie, sąd musi mieć pewność, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżeństwo jest bezdzietne, wówczas wystarczy przesłuchanie małżonków. Jeżeli mąż i żona są zgodni, że doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego i chcą rozwodu, wówczas sąd może orzec rozwód już na pierwszej rozprawie.

Jeżeli małżeństwo ma małoletnie dzieci, wówczas sąd będzie musiał przeprowadzić dowód z przesłuchania chociażby jednego świadka na okoliczność ustalenia faktu, że rozwód nie sprzeciwia się dobru małoletnich dzieci.

Świadek w sprawie rozwodowej

Często ludzie zastanawiają się, kto może być świadkiem. A może inaczej, czy świadkiem może być siostra, brat, matka, ojciec itd. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedynym świadkiem w sprawie rozwodowej, o ile chcecie się szybko rozwieść na pierwszej rozprawie, była np. siostra powódki albo powoda. Będzie ona zeznawać na okoliczność rozkładu pożycia małżeńskiego oraz sytuacji małoletnich dzieci.

Zgoda, co do dzieci

Jak już wspomniałem, rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy, o ile jest zgoda małżonków. Dotyczy ona również małoletnich dzieci. Należy ustalić przed rozwodem kwestie dotyczące miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów, władzy rodzicielskiej i alimentów. Jeżeli kompromis został osiągnięty również na tym polu, wówczas możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie, ale należy pamiętać o tym, aby w pozwie jasno przedstawić swoje stanowisko.

29.08.2020 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem oraz inne)