Tags

Jak sporządzić ważny testament pisemny?

Mamy 3 rodzaje testamentów zwykłych: holograficzny (pisemny), alograficzny (urzędowy) oraz notarialny. W tym wpisie skupimy się na testamencie pisemnym. Decyzja o podziale majątku po naszej śmierci jest niezwykle istotna, dlatego skupimy się na tym, jak sporządzić własnoręcznie testament, który będzie ważny. Jakie warunki musi spełniać testament, aby był ważny? Przesłanki ważności testamentu są następujące:  Wady […]

Darowizna doliczona do spadku

Jedną z kwestii, które łączymy ze śmiercią jest spadek. Niejednokrotnie wiąże się to ze sporami pomiędzy jego najbliższymi. Przed sądem toczy się postępowanie o dział spadku, w toku którego ustalamy wysokość tzw. „schedy spadkowej”. Co ona oznacza? Czy darowizny mają znaczenie w kontekście jej ustalania? Co to jest scheda spadkowa? W Kodeksie cywilnym nie znajdziemy […]

Dziedziczenie – Osoba wskazana w testamencie nie żyje – kto dziedziczy?

Spadkodawca pozostawił po sobie testament, ale osoba powołana w nim do dziedziczenia zmarła wcześniej niż on. Kto wtedy dziedziczy? Osoba wskazana w testamencie nie żyje – co dalej? Jeśli testator w testamencie powołuje kilku spadkobierców i jeden z nich nie chce lub nie może dziedziczyć, to jego udział w pierwszej kolejności może być „zagospodarowany” poprzez […]