Tags

Wydziedziczone dziecko – co z zachowkiem dla wnuka?

Załóżmy, że mamy sytuację, w której ojciec wydziedzicza swojego dorosłego syna, ponieważ nie ten odmówił mu pomocy w chorobie i od dawna nie utrzymywał z nim kontaktu, ale pomija przy tym jego syna, czyli swojego wnuka. Nie wydziedzicza go. Sporządza testament, ale nie uwzględnia w nim wspomnianego wnuka.  Czy wnuk ma w prawo do zachowku […]

Zachowek

W polskim ustroju prawnym mamy zasadę swobody testowania, która stwarza ryzyko naruszenia interesów osób najbliższych spadkodawcy, gdy nie zostaną powołane do dziedziczenia w testamencie. Instytucja zachowku pozwala na ochronę interesów takich osób. W ten sposób uzyskują roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej skierowane przede wszystkim do powołanego spadkobiercy. Roszczenie jest dochodzone w odrębnym procesie, a więc […]

Wydziedziczenie

Na czym polega wydziedziczenie? Wydziedziczenie jest rozrządzeniem testamentowym. Na mocy tego rozrządzenia spadkodawca pozbawia wskazaną przez siebie osobę (małżonka, rodziców, zstępnych) prawa do zachowku. Forma  Może nastąpić w testamencie sporządzonym w dowolnej formie. Testament negatywny (spadkodawca wyłącza jednego lub kilku swoich spadkobierców ustawowych od dziedziczenia, nie powołując do spadku żadnego innego spadkobiercy) nie jest podstawą […]