Tags

Skrócenie czasu trwania środków karnych, w tym zakazu prowadzenia pojazdów 

Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden ze środków karnych, które mogą zostać orzeczone przez sąd. W dzisiejszych czasach samochód stanowi wygodny środek transportu, który usprawnia nam życie. Tak więc, bez wątpienia każdemu skazanemu, wobec którego orzeczono taki zakaz będzie zależeć na uzyskaniu uprawnień. Czy ustawa daje nam możliwość skrócenia czasu trwania środków karnych? Art. 84 Kodeksu […]

Ewolucja form elektronicznej kontroli miejsca pobytu

Środek zabezpieczający w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu został już opisany na blogu. W tym wpisie skupimy się na kształtowaniu form jego realizacji, czyli omówimy poprzedników obecnej instytucji dozoru elektronicznego w polskim prawie karnym. Zmiany form dozoru elektronicznego w Polsce na przestrzeni czasu  Elektroniczna kontrola miejsca pobytu w postaci samoistnego środka zabezpieczającego, została wprowadzona do […]

Kara łączna

Każdy sprawca powinien otrzymać adekwatną karę do popełnionego czynu zabronionego. Nasuwa się więc pytanie, co w sytuacji gdy popełnił tych przestępstw więcej? Wykorzystywana jest wówczas instytucja kary łącznej.  Zasady łączenia kar Wyróżniamy następujące zasady łączenia kar: Zasada asperacji – kara jest wymierzana w granicach od najwyższej z kar jednostkowych do ich sumy; Zasada absorpcji – […]