Tags

Postępowanie przyspieszone w procesie karnym

Postępowanie przyspieszone to jedno z postępowań szczególnych.  Przesłanki  Sprawa może zostać rozpoznana w postępowaniu przyspieszonym, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki: Nie jest wymagane zachodzenie obawy ucieczki, ukrywania się, zatarcia śladów przestępstwa czy też niemożność ustalenia tożsamości sprawcy.  Możliwe są sytuacje, w których mimo braku przymusowego doprowadzenia sprawcy do sądu sprawa i tak może się […]

Wywiad środowiskowy w procesie karnym

Wywiad środowiskowy stanowi istotne źródło informacji o oskarżonym.  Zarządzenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego  Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w stosunku do oskarżonego zarządza sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator. Czyni to w razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego. Kto przeprowadza wywiad środowiskowy? Przeprowadza […]