Tags

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

O nazwisku noszonym przez małżonków, decydują oświadczenia złożone przed kierownikiem USC.  Art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje możliwość powrotu do nazwiska, które małżonkowie nosili przed zawarciem małżeństwa.  Oświadczenie o powrocie do nazwiska  Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie można złożyć wyłącznie przed kierownikiem USC lub konsulem, w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia […]

Zmiana imienia lub nazwiska

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska zawiera regulacje dotyczące procedury zmiany imienia lub nazwiska. Kiedy można zmienić imię lub nazwisko? Ustawa wskazuje, że zmiany imienia lub nazwiska można dokonać tylko z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: Cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, może dokonać zmiany […]