Tags

Dozór elektroniczny – zmiany w 2023 roku po nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego

Wpis o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego już pojawił się na blogu, a teraz skupimy się na zmianach w tej materii, które weszły w życie 1 stycznia 2023 roku w ramach nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z 5 sierpnia 2022 roku.  Szerszy zakres stosowania  Dotychczas tę formę wykonywania kary pozbawienia wolności można było zastosować wobec […]

Ewolucja form elektronicznej kontroli miejsca pobytu

Środek zabezpieczający w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu został już opisany na blogu. W tym wpisie skupimy się na kształtowaniu form jego realizacji, czyli omówimy poprzedników obecnej instytucji dozoru elektronicznego w polskim prawie karnym. Zmiany form dozoru elektronicznego w Polsce na przestrzeni czasu  Elektroniczna kontrola miejsca pobytu w postaci samoistnego środka zabezpieczającego, została wprowadzona do […]

Dozór elektroniczny

Na czym polega? Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania, z zastosowaniem specjalnych urządzeń elektronicznych – odbywający karę nosi na ręce lub nodze nadajnik, który połączony jest z odbiornikiem umiejscowionym w miejscu ustalonym jako miejsce odbywania kary. Sąd penitencjarny określa przedziały czasowe, w których skazany […]