Tags

Przestępstwo niealimentacji 

Niestety, niewypełnianie obowiązku płacenia alimentów nie stanowi rzadkiego zjawiska w Polsce.  W związku z powyższym Kodeks karny w art. 209 wprowadza przestępstwo niealimentacji. Przepis ten, ma na celu zabezpieczenie materialnych podstaw egzystencji dla osób najbliższych sprawcy, a także osób, których prawa w tym zakresie wynikają z orzeczenia sądowego lub ustawy. Kiedy uchylanie się od obowiązku […]

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 

Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego niealimentacja stanowi przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.  Za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego można zastosować również sankcję w postaci zatrzymania prawa jazdy.  Regulacja prawna Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów reguluje kwestie dotyczące zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu. Przesłanki […]