Tags

Ujęcie obywatelskie

Jednym z rodzajów zatrzymania procesowego jest ujęcie obywatelskie. Zostało przewidziane przepisami kodeksu postępowania karnego w art. 243. Jego celem jest zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego. Można powiedzieć, że jest dokonywane w zastępstwie policji lub innego uprawnionego organu.  Czy zatrzymanie obywatelskie to obowiązek? Zatrzymanie obywatelskie nie stanowi obowiązku. Jest uprawnieniem. Kiedy można dokonać zatrzymania obywatelskiego? Ujęcie […]