Tags

Zasiedzenie lasu państwowego 

21 czerwca 2023 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego (III CZP 94/22) podjął kluczową uchwałę w kwestii możliwości zasiedzenia nieruchomości leśnej stanowiącej Las Państwowy.  Rozbieżności w orzecznictwie Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, przekazał do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów Sądu Najwyższego zagadnienie prawne, ponieważ w dotychczasowym orzecznictwie istniały […]

Zasiedzenie nieruchomości należących do skarbu państwa

Po II wojnie światowej państwo w trybie nacjonalizacji i reformy rolnej przejmowało różne nieruchomości będące własnością prywatną.  W okresie PRL zasiedzenie własności państwowej było wykluczone. Art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny uchylił dotychczasowy zakaz. Od 1 października 1990 roku możliwe jest zasiedzenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. […]

Zasiedzenie nieruchomości

Zdecydowanie najczęściej nieruchomość nabywana jest drodze umowy sprzedaży. Istnieje jednak inny sposób jej nabycia, polegający na posiadaniu danej nieruchomości określony w przepisach odcinek czasu. Mowa tutaj o instytucji zasiedzenia. Zasiedzenie Zasiedzenie to sposób nabycia rzeczy oparty na długotrwałym władaniu rzeczą, czemu towarzyszy utrata własności przez dotychczasowego właściciela. Ktoś przez długi czas jest posiadaczem samoistnym, podczas […]