Tags

Zasiedzenie nieruchomości należących do skarbu państwa

Po II wojnie światowej państwo w trybie nacjonalizacji i reformy rolnej przejmowało różne nieruchomości będące własnością prywatną.  W okresie PRL zasiedzenie własności państwowej było wykluczone. Art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny uchylił dotychczasowy zakaz. Od 1 października 1990 roku możliwe jest zasiedzenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. […]