Tags

Wywiad środowiskowy w procesie karnym

Wywiad środowiskowy stanowi istotne źródło informacji o oskarżonym.  Zarządzenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego  Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w stosunku do oskarżonego zarządza sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator. Czyni to w razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego. Kto przeprowadza wywiad środowiskowy? Przeprowadza […]