Tags

Warunkowe umorzenie postępowania 

Warunkowe umorzenie postępowania to środek probacyjny, który opiera się na zaniechaniu skazania i wymierzenia kary sprawcy winnemu popełnienia przestępstwa. W rezultacie sprawca, który jednorazowo dopuścił się złamania prawa, pozostaje osoba niekaraną. Kto dokonuje warunkowego umorzenia postępowania? Warunkowe umorzenie postępowania należy do kompetencji sądu orzekającego w sprawie. Takie orzeczenie jest fakultatywne – sąd może orzec, ale […]