Tags

Umowa na okres próbny 

Umowa na okres próbny zawierana jest w celu wzajemnego poznania się stron. Pozwala pracodawcy na sprawdzenie kompetencji pracownika. Z kolei pracownik może w ten sposób zaznajomić się ze strukturą zakładu pracy, przydzielonymi zadaniami, a także ze środowiskiem pracy. Stanowi umowę fakultatywną, a więc jej zawarcie uzależnione jest od woli stron. Może poprzedzać każdy inny rodzaj […]