Tags

Ewolucja form elektronicznej kontroli miejsca pobytu

Środek zabezpieczający w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu został już opisany na blogu. W tym wpisie skupimy się na kształtowaniu form jego realizacji, czyli omówimy poprzedników obecnej instytucji dozoru elektronicznego w polskim prawie karnym. Zmiany form dozoru elektronicznego w Polsce na przestrzeni czasu  Elektroniczna kontrola miejsca pobytu w postaci samoistnego środka zabezpieczającego, została wprowadzona do […]

Kara łączna

Każdy sprawca powinien otrzymać adekwatną karę do popełnionego czynu zabronionego. Nasuwa się więc pytanie, co w sytuacji gdy popełnił tych przestępstw więcej? Wykorzystywana jest wówczas instytucja kary łącznej.  Zasady łączenia kar Wyróżniamy następujące zasady łączenia kar: Zasada asperacji – kara jest wymierzana w granicach od najwyższej z kar jednostkowych do ich sumy; Zasada absorpcji – […]

Detencja psychiatryczna, terapia i inne środki zabezpieczające

Środki zabezpieczające  Środki zabezpieczające mają na celu zabezpieczenie społeczeństwa przed osobami naruszającymi normy prawnokarne. Wymienić można następujące środki zabezpieczające:  elektroniczną kontrolę miejsca pobytu; terapię;  terapię uzależnień;  pobyt w zakładzie psychiatrycznym.  Tytułem środka zabezpieczajacego można także orzec różne zakazy i nakazy np. zakaz wykonywania określonego zawodu, zakaz zbliżania się do określonych osób czy nakaz okresowego opuszczenia lokalu […]

Poręczenie majątkowe

Tymczasowe aresztowanie bez wątpienia można określić mianem dotkliwego środka zabezpieczajacego, a wręcz najsurowszego spośród wszystkich innych możliwości. Nic dziwnego nie ma więc w tym, że uniknięcie izolacji w postaci tymczasowego aresztowania ma dla każdego oskarżonego niebagatelne znaczenie, ponieważ może wtedy odpowiadać z tzw. „wolnej stopy”. Poręczenie majątkowe stanowi alternatywę dla środka izolacyjnego, jeśli odpowiednio spełni […]