Tags

Separacja faktyczna 

Separacja faktyczna to faktyczne ustanie wspólnego pożycia małżonków i zerwanie pomiędzy nimi więzi uczuciowych, fizycznych oraz gospodarczych. Nie wywołuje skutków przewidzianych dla separacji sądowej. Z reguły małżonkowie w separacji faktycznej mieszkają osobno, ale nie zmienia to tego, że nadal pozostają w związku małżeńskim, co ma prawne konsekwencje.  Czy separacja faktyczna ma znaczenie prawne? Małżonkowie zobowiązani […]