Tags

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Sąd opiekuńczy może ingerować w sferę władzy rodzicielskiej, ponieważ nie zawsze jest ona wykonywana w sposób wymagany przez dobro i interes małoletniego.  Zawieszenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.  Poprzez przemijającą przeszkodę rozumie się taką […]