Tags

Ułatwione zasiedzenie nieruchomości rolnej

Do niedawna zasiedzenie nieruchomości rolnej było obwarowane pewnymi dodatkowymi wymogami, które należało spełnić, aby nabyć jej własność. Nowa regulacja tej kwestii jest zdecydowanie mniej rygorystyczna. Zmienione przesłanki zasiedzenia nieruchomości rolnej  Od 5 października 2023 r. nieruchomość rolną może zasiedzieć osoba fizyczna, albowiem tego dnia weszły w życie zmiany uchylające dotychczasowe ograniczenia istniejące w tym przedmiocie. […]