Tags

Świadectwo pracy

W tym wpisie skupimy się na świadectwie pracy, czyli dokumencie istotnym na rynku pracy. Co to jest świadectwo pracy? Świadectwo pracy to sformalizowany dokument, w którym pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia pracownika przez dany okres. To świadectwo wiedzy, którego treść musi odpowiadać prawdzie. Kiedy pracodawca musi wystawić świadectwo pracy? Kodeks pracy przewiduje dwie sytuacje, w którym […]

Umowa na okres próbny 

Umowa na okres próbny zawierana jest w celu wzajemnego poznania się stron. Pozwala pracodawcy na sprawdzenie kompetencji pracownika. Z kolei pracownik może w ten sposób zaznajomić się ze strukturą zakładu pracy, przydzielonymi zadaniami, a także ze środowiskiem pracy. Stanowi umowę fakultatywną, a więc jej zawarcie uzależnione jest od woli stron. Może poprzedzać każdy inny rodzaj […]

Dyrektywa rodzicielska i work-life balance

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy wdrażającą dwie unijne dyrektywy. Mowa o dyrektywie rodzicielskiej oraz work-life balance.  Ustawa z 9 marca 2023 r, o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 26 kwietnia 2023 r. W dyrektywie 2019/1158 (work-life balance), podkreślono trudności w utrzymaniu przez pracujących rodziców równowagi między […]

Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy

21 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks pracy. Na blogu zostały już omówione zmiany w zakresie kontroli trzeźwości pracowników. W tym wpisie skupimy się na najistotniejszych przepisach dotyczących pracy zdalnej, które obowiązują od 7 kwietnia 2023 r. Definicja pracy zdalnej  Definicję pracy zdalnej znajdziemy w art. 6718 Kodeksu pracy. Brzmi ona następująco:  […]

Kontrola trzeźwości w pracy – zmiany od 21 lutego 2023

21 lutego 2023 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Tego dnia zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r., która wprowadza m.in. możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników. Kiedy […]