Tags

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia stanowi tzw. dodatkowe zastrzeżenie umowne, które można dodać do treści większości umów.   W myśl art. 395 § 1 KC, można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy.  Termin Bezwzględnym wymogiem jest zastrzeżenie terminu – zdarzenia przyszłego, pewnego – do którego prawo można będzie […]