Tags

Dowód z opinii biegłego i zastrzeżenia do opinii

Dowód z opinii biegłego, jako jeden ze środków dowodowych częstokroć ma niebagatelne znaczenie dla wyniku postępowania sądowego.  Zgodnie z art. 278 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może dopuścić dowód z opinii biegłego, jeżeli rozpoznanie sprawy wymaga wiadomości specjalnych, czyli mówiąc prościej opinii eksperta, która wykracza poza wiedzę przeciętnie wykształconego człowieka np. z dziedziny ortopedii, neurologii czy […]