Tags

Odpowiedzialność karna nieletnich

Wiek sprawcy stanowi jedną z przesłanek odpowiedzialności karnej. Oczywistym jest, że dokonywanie racjonalnej oceny swoich zachowań powiązane jest z dojrzałością. Jakie są wobec tego granice wiekowe odpowiedzialności karnej? Definicje  Zacznijmy od definicji, które nieco nam rozjaśnią. Nieletni to na gruncie prawa karnego osoba, która nie ukończyła 17 roku życia. Co do zasady taka osoba nie […]