Tags

Warunkowe zawieszenie wykonywania kary 

Istnieje możliwość warunkowego zawieszenia wykonywania kary.  Podstawy stosowania  Warunkowe zawieszenie wykonywania kary jest fakultatywne, a więc zależy od decyzji sądu. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli: Sąd zawieszając wykonanie kary, bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Jeśli […]