Tags

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Kodeks karny wykonawczy zawiera regulację pozwalającą na orzeczenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Kiedy sąd udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności? Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody. W tym przypadku sąd musi udzielić przerwy. […]