Tags

Kara porządkowa za nieusprawiedliwione  niestawiennictwo świadka 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka (biegłego, tłumacza) w postępowaniu karnym może skutkować pewnymi konsekwencjami. Kary porządkowe  Kodeks postępowania karnego zawiera regulacje umożliwiające nałożenie kar porządkowych za nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka. Celem tych kar jest wymuszenie obowiązku procesowego.  Kara pieniężna Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo […]