Tags

Zmiana imienia lub nazwiska

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska zawiera regulacje dotyczące procedury zmiany imienia lub nazwiska. Kiedy można zmienić imię lub nazwisko? Ustawa wskazuje, że zmiany imienia lub nazwiska można dokonać tylko z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: Cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, może dokonać zmiany […]