Tags

Ewolucja form elektronicznej kontroli miejsca pobytu

Środek zabezpieczający w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu został już opisany na blogu. W tym wpisie skupimy się na kształtowaniu form jego realizacji, czyli omówimy poprzedników obecnej instytucji dozoru elektronicznego w polskim prawie karnym. Zmiany form dozoru elektronicznego w Polsce na przestrzeni czasu  Elektroniczna kontrola miejsca pobytu w postaci samoistnego środka zabezpieczającego, została wprowadzona do […]