Tags

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale również pasywa, czyli pewne niespłacone zobowiązania, które obniżają wartość spadku. Pasywa  Pasywa obciążające spadek możemy podzielić na 2 grupy: Odpowiedzialność przed i po przyjęciu spadku  Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Jest to odpowiedzialność osobista, ograniczona do przedmiotów wchodzących w […]